Aleja Wolności 26 | 84-300 Lębork | +48 59 307 07 01

Rodo

Zapraszamy

Zajmujemy się profesjonalną opieką i wsparciem firm, instytucji, stowarzyszeń (o różnym profilu działalności) w zakresie ochrony danych osobowych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z szeroką ofertą naszej firmy. Naszymi klientami są: organizacje samorządowe, stowarzyszenia, zakłady usług gastronomicznych, salony urody oraz wiele innych organizacji o różnorodnym profilu działalności.

Z nami masz pewność, że ochrona danych osobowych w Twojej organizacji znajduje się we właściwych rękach, a Ty możesz skupić się na własnej działalności!

 

Utworzenie i wdrożenie dokumentacji ODO

Wszystkie organizacje przetwarzające dane osobowe muszą posiadać właściwe ich zabezpieczenie. Obowiązek dotyczy również stworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych.

Wsparcie funkcji ABI/ADO

ADO/ABI uzyskuje profesjonalne wsparcie w realizacji obowiązków ustawowych w zakresie ochrony danych osobowych

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W maju 2018 r. wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Za niedostosowanie swojej firmy do wymogów RODO grożą ciężkie kary finansowe. Zabezpiecz swoją organizację i sprawdź jakie działania możesz podjąć.

Szkolenia ODO

Właściwe szkolenie pracowników to podstawa bezpieczeństwa informacji. Prowadzimy dedykowane szkolenia dla pracowników oraz ABI/ADO.

Odszkodowania GIODO/ODO

Sprawdź swoje prawo odszkodowawcze w związku ze szkodą w wyniku naruszenia RODO.

 

 

 

Wdrożenie RODO

Jeżeli do tej pory nie zastosowałeś się do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  pomożemy Ci:

– Zapoznać się ze stanem prawnym

– Przeanalizować Twój biznes w ujęciu RODO

– Zaprojektować szyte na miarę procedury wraz z dokumentami

– Wdrożyć system ochrony danych

– Ukształtować normy ochrony danych osobowych w Twoim bizensie

Przedsiębiorca powinien prowadzić firmę legalnie i zgodnie z przepisami ustawy, dlatego spoczywa na nim obowiązek ochrony wszystkich danych.

 

Termin stosowania przepisów RODO obowiązuje każdego przedsiębiorcę do dnia 25. maja 2018r.

Najczęściej zadawane pytania

Rozporządzeniem, które nakłada na przedsiębiorcę szereg modyfikacji w obszarze organizacyjnym, jak również technicznym. Skutkiem tego jest przede wszystkim konieczność dostosowania eksploatowanych dotychczas systemów informatycznych oraz sposobu przetwarzania danych. Dnia 25 maja 2018 r. obligatoryjne zostanie zastosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), będzie się to wiązało ze swoistą rewolucją w tym obszarze. Administrator (przedsiębiorca) danych będzie zobligowany do realizowania nowych obowiązków, natomiast właścicielowi danych nadane będą dodatkowe uprawnienia.

Każdego przedsiębiorcę (a w szczególności małe i średnie firmy), który chociażby w najmniejszym stopniu ma dostęp do danych swoich kontrahentów, klientów, czy usługobiorców.
Rozporządzenie znajdzie zastosowanie niezależnie od wielkości przedsiębiorcy i rodzaju świadczonych przez niego usług.

1) Głównym wymogiem jest zapewnienie zgodności z prawem przetwarzania danych. Należy zweryfikować procesy, w których pojawiają się dane osobowe oraz ustalić podstawę ich przetwarzania. Niezbędne jest opracowanie klauzul informacyjnych dla osób, których to dane są pozyskiwane.

2) Następnym wymogiem jest pozyskiwanie danych tylko w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. Nie można ich dalej przetwarzać w sposób, który byłby niezgodny z tymi celami.

3) Przedsiębiorca musi zweryfikować i ustalić maksymalny czas na przechowywanie poszczególnych rodzajów danych. Według wytycznych nie mogą one pozostawać w posiadaniu firmy dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji konkretnego celu. Należy również ustalić kto ma dostęp do danych i czy są one bezpiecznie przechowywane.

Na mocy porozumienia Państwowej Inspekcji Pracy z GIODO, inspektorzy wykonujący ponad 80 tys. kontroli rocznie, zobowiązani są kontrolować uchybienia w zakresie ochrony danych i zgłaszać je do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Od 25. maja kontrolę tę przeprowadzać będzie Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Kary finansowe, które mogą sięgać nawet do 20.000.000 EUR lub 2-4% rocznego obrotu z poprzedniego roku, w przypadku nie wdrożenia ochrony danych osobowych.
W przypadku obciążenia karą istnieje możliwość odwołania się tylko do Sądu Administracyjnego.